YGDesign Motion Photos предлага да въведете триизмерна, динамична реалност във вашите снимки и видеа. Инструментът, който е част от дизайнерския пакет YGDesign Studio е фокусиран върху конвертирането на 2D изображения в триизмерни, движещи се снимки или видеа.

И тук изкуственият интелект е изключителен асистент, който придава на обработените файлове дълбочина, обем и впечаплението за съвсем нова реалност. Още в самото начало потребителите могат да изберат между двете основни функции, които инструмента предлага.

Следващата стъпка е в избора на желаното изображение – то може да бъде качено от локално устройство или с търсене по ключова дума да бъдат предложени резултати от безплатни банки за снимки. Истинска магия е превръщането на изображение в motion видео.

Менютата за обработка се удобни и по естествен начин насочват потребителя какви са опциите, между които е необходимо да избере. Предлагат се няколко от най-използваните в дигитална среда размера както с хоризонтална, така и вертикална ориентация.

Създаването на движение върху обекта, който потребителят е избрал се управлява от няколко основни опции, чрез които се задават точки и посока на придвижване, както и бързина на скоростта. Добавени са и функции за допълнителни ефекти, наслагване на изображения и изписване на текст.

Възможностите, които инстумента предлага са начин за претворяване на творческите си виждания. Всеки един от готовите проекти може да бъде запазен в папка My Projects в YGDesign Motion Photos или експортнат към устройството, на което потребителят работи.

Тук също са предосатвени обучителни видеа, които да подпомогнат процеса на създаване на динамични снимки и видеа от всеки.  

Ако искате да се възползвате от пълния пакет на YGDesign Studio, който съдържа 8 инструмента за обработка
на дигитален дизайн, може да се възползвате тук.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *