Страшно съм ентусиазиран да ти покажа какво прави този софтуер! Кликни върху видеата.  Това е само малка част от възможностите на YG Video Creator. Присъедини се към нас и ще получиш повече информация за този невероятен инструмент! 

<form action="http://app.campaigndashboard.io/contact/add?version=2" data-id="bEOKPNcZgq" method="post" id="ewf_subscriptionForm_bEOKPNcZgq" class="EWF__form Inline"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="headers" style=""><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h4 id="ewf_formheader" class="EWF__header" style="">Благодаря, че ще си част от отбора:)<!-- [et_pb_line_break_holder] --></h4><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p id="ewf_formdesc" style="">Моля преди да продължиш, да оставиш твой активен имейл адрес за да можем да се свържем с теб за нашите нови продукти които са на път...;)<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Наистина съм ентусиазиран да ти кажа, че това което ще предложим, все още не се предлага на българският пазар! До скоро! <!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <fieldset style="border:none;" class="webform-custominputs"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="inputs"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="email" class="requiredInput">Имейл<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input maxlength="60" class="form-control webform__form-control" name="email" size="20" type="email" required="" placeholder=""><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="requiredInput"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="field_firstname">Име<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input maxlength="60" class="form-control webform__form-control" name="field_firstname" size="20" type="text" false="" placeholder="" required=""><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="checkboxes"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="webform-lists" style="display: none;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div style="display:flex;" class="checkboxes js-Video App Platform"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="container-box"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="checkbox" name="publiclistid" id="SAIQsCXR" value="51be617e-0826-4bcc-b589-093f6c4b4326" checked="checked"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label class="publiclistlabel" for="SAIQsCXR">Video App Platform<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p id="ewf_datadisclaimer">Да ти кажа честно не обичам та спамя и не се притеснявай, че ще ти изпращам неща, които няма да ти харесват и няма да са ти от полза. <!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </fieldset><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <fieldset class="webform-options style-updated" style="border:none;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="trackconsentscript"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="captcha" style="text-align:center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text-center" style="display: inline-block;margin: auto;padding: 10px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="webformcaptcha"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <script type="text/javascript">var grecaptchaready = function () { var eewebformsubmit = document.getElementById("eesubmit"); grecaptcha.render('webformcaptcha', { 'sitekey': '6Lca-iUUAAAAAAQ6T6vYEAp3YybZWpeKUXRJ5E8S', 'callback': function (response) { if (response) { eewebformsubmit.disabled = false; } } }); }</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <script id="recaptchaScript" src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=grecaptchaready&render=explicit" async="" defer=""><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="submit" name="submit" value="Изпрати" id="eesubmit" class="EWF__subscribe" disabled=""><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="publicaccountid" value="d9b67f9d-52b8-445f-8d15-082742d6705d"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="returnUrl" value="https://www.videomarketingapp.net/yg-video-creator/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="activationReturnUrl" value=""><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="alreadyactiveurl" value=""><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="activationTemplate" value=""><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="source" value="WebForm"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="verifyemail" value="false" id="ewf_verifyEmails"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" id="ewf_captcha" name="captcha" value="true"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="hidden" name="notifyEmail" value=""><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <button type="button" name="dismissForm" id="ewf_dismissForm" style="display:none; position: absolute; top: 0; right: 0; float: right">X<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </button><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </fieldset><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="ewf_style" class="Inline"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <style id="webform__main-styles">form.EWF__form {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#e4eff4;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-top:40px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-left:40px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-bottom:40px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-right:40px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius:6px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> box-sizing:border-box;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> box-shadow:0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form p {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color:#7d8da8;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:left;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:14px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size:12px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-style:normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight:normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form .EWF__header {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:transparent;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-top:0px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color:#32325c;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-left:0px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-bottom:0px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-right:0px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:left;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:24px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size:22px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin:0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-style:normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight:bold;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form label {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size:14px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color:#32325c;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display:block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-style:normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight:bold;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:left;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form .EWF__subscribe {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#6262fe;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-top:12px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:18px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size:16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color:#ffffff;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-left:12px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-bottom:12px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-right:12px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius:6px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border:0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display:inline-block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width:auto;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> max-width:100%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:Roboto, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-style:normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight:normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> .EWF__form .webform-options {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form input {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#ffffff;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-top:12px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color:#000000;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-left:12px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-bottom:12px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-right:12px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius:0px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:18px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size:16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border:0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width:100%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> max-width:100%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display:block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-style:normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight:normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:left;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form input::placeholder {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color:#000000;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size:14px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form .inputs > div {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:1rem;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form .checkboxes label {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: relative;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> cursor: pointer;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-user-select: none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-user-select: none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-user-select: none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> user-select: none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form * {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> box-sizing:border-box;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form fieldset {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display:block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin:0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form .checkboxes input[type="checkbox"] {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #CFD6DB;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius: 4px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding: 12px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: inline-block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-right: 20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form .checkboxes input[type="checkbox"]:before {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' version='1.1' id='Warstwa_1' x='0px' y='0px' viewBox='0 0 16 16' style='enable-background:new 0 0 16 16;' xml:space='preserve' width='16' height='16'%3E%3Cstyle type='text/css'%3E .st0%7Bfill:none;%7D .st1%7Bfill:%23FFFFFF;stroke:%23CFD6DB;%7D%0A%3C/style%3E%3Cg transform='translate(-925 -324)'%3E%3Cg transform='translate(925 324)'%3E%3Cpath class='st0' d='M4,0h8c2.2,0,4,1.8,4,4v8c0,2.2-1.8,4-4,4H4c-2.2,0-4-1.8-4-4V4C0,1.8,1.8,0,4,0z'/%3E%3Cpath class='st1' d='M4,0.5h8c1.9,0,3.5,1.6,3.5,3.5v8c0,1.9-1.6,3.5-3.5,3.5H4c-1.9,0-3.5-1.6-3.5-3.5V4C0.5,2.1,2.1,0.5,4,0.5z'/%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #fff;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height: 16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> content: '';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> cursor: pointer;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius: 4px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form .checkboxes input[type="checkbox"]:hover:before {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='16' height='16' viewBox='0 0 16 16'%3E%3Cdefs%3E%3Cstyle%3E.a%7Bfill:%23fff;stroke:%235457ff;stroke-width:2px;%7D.b%7Bstroke:none;%7D.c%7Bfill:none;%7D%3C/style%3E%3C/defs%3E%3Cg transform='translate(-925 -324)'%3E%3Cg class='a' transform='translate(925 324)'%3E%3Crect class='b' width='16' height='16' rx='4'/%3E%3Crect class='c' x='1' y='1' width='14' height='14' rx='3'/%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #fff;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form .checkboxes input[type="checkbox"]:checked:before {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' version='1.1' id='Warstwa_1' x='0px' y='0px' viewBox='0 0 16 16' style='enable-background:new 0 0 16 16;' xml:space='preserve' width='16' height='16'%3E%3Cstyle type='text/css'%3E .st0%7Bfill:none;%7D .st1%7Bfill:%23FFFFFF;stroke:%235457FF;%7D .st2%7Bfill:%2332325C;%7D%0A%3C/style%3E%3Cg transform='translate(-925 -324)'%3E%3Cg transform='translate(925 324)'%3E%3Cpath class='st0' d='M4,0h8c2.2,0,4,1.8,4,4v8c0,2.2-1.8,4-4,4H4c-2.2,0-4-1.8-4-4V4C0,1.8,1.8,0,4,0z'/%3E%3Cpath class='st1' d='M4,0.5h8c1.9,0,3.5,1.6,3.5,3.5v8c0,1.9-1.6,3.5-3.5,3.5H4c-1.9,0-3.5-1.6-3.5-3.5V4C0.5,2.1,2.1,0.5,4,0.5z'/%3E%3C/g%3E%3Cpath class='st2' d='M938,328.9l-0.8-0.8c-0.1-0.1-0.1-0.1-0.2,0c0,0,0,0,0,0l-5.6,5.9l-2.3-2.4c-0.1-0.1-0.1-0.1-0.2,0 c0,0,0,0,0,0l-0.8,0.8c-0.1,0.1-0.1,0.2,0,0.2l3.2,3.3c0.1,0.1,0.1,0.1,0.2,0c0,0,0,0,0,0l6.5-6.9C938,329,938,328.9,938,328.9z'/%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #fff;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form .checkboxes input[type="checkbox"]:hover:checked:before {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='16' height='16' viewBox='0 0 16 16'%3E%3Cdefs%3E%3Cstyle%3E.a%7Bfill:%23fff;stroke:%235457ff;stroke-width:2px;%7D.b%7Bfill:%2332325c;%7D.c%7Bstroke:none;%7D.d%7Bfill:none;%7D%3C/style%3E%3C/defs%3E%3Cg transform='translate(-925 -324)'%3E%3Cg class='a' transform='translate(925 324)'%3E%3Crect class='c' width='16' height='16' rx='4'/%3E%3Crect class='d' x='1' y='1' width='14' height='14' rx='3'/%3E%3C/g%3E%3Cpath class='b' d='M10.032.964,9.224.118a.141.141,0,0,0-.2,0L3.384,6.02,1.124,3.653a.141.141,0,0,0-.2,0L.116,4.5a.157.157,0,0,0,0,.212L3.284,8.032a.141.141,0,0,0,.2,0l6.545-6.855A.153.153,0,0,0,10.032.964Z' transform='translate(927.925 327.925)'/%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #fff;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form .EWF__error {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: red;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-top: 10px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.EWF__form a {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color:#5457ff;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-style:undefined;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:14px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size:12px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight:normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </style><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </form>